Städning och vård av lokalerna
Städning av golvytor
Polering och efterbehandling av golvytorna