På lika villkor

Exiso erbjuder städ- och facilitytjänster som gör skillnad på er arbetsmiljö. Med 25 års erfarenhet finns vi nu på över 15 orter och har mer än 150 medarbetare. Vi är ett starkt växande företag som alltid eftersträvar hög städkvalitet. Exiso betyder på lika villkor och speglar vår idé om en god affärsrelation.

Fastighet

Butik

Industri

Hemstäd

Exiso växer och är idag mer än 150 medarbetare på 15 orter

Exiso Städ-Facility har genom ett CSR projekt (Corporate Social Responsibility) valt att ge stöd till ett drogfritt Norrköping. Projektet innebär en rad konkreta åtgärder med avsikt att öka kunskap och medvetenhet samt att hjälpa våra ungdomar till ett drogfritt och hälsosamt liv.