• Städning och vård av lokalerna
  • Städning av golvytor
  • Polering och efterbehandling av golvytorna