• Kontorsstädning
  • Affärscentrum
  • Livsmedelbutiker/storlivs
  • Trappstädning
  • Skolor
  • Hushållsnära tjänster
  • Flyttstädning
  • Bodstädning
  • Vårdenheter
  • Rengöring av rulltrappor