KONTAKT

Exiso AB
Kronängsgatan 7
602 23 Norrköping

Telefon: 011-18 25 35
E-post: info@exiso.se

Christos Christoforidis

Arbetsledare/Driftchef
Inköp/Driftfrågor

Robert Stipesevic

HR chef / Personalfrågor

Giota Christoforidou

Administratör chef

Admira Begovic

Administratör

Mikael Nordén

VD
Marknad/Försäljning