Exiso AB arbetar aktivt med miljöfrågor och har starkt reducerat användning av kemiska produkter genom att ersätta dessa med mikrovatten som ett hållbart städmedel. Vi ständigt eftersträvar hitta nya vägar, nya lösningar och nya möjligheter inom miljöområdet i alla våra led.

Miljöpolicy

Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser samt tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning. Miljöarbetet skall vara känt av personalen och de ska arbeta i enlighet med vårt dokumenterade miljöledningssystem. Viktigt är att vi kontinuerligt utbildar de anställda i miljöarbetet och ständigt gör förbättringar.