Ultrarent vatten är framtiden

En butik består av olika hygienzoner. Säkerhet-Hygien-Utseende är tre viktiga faktorer som skapar trivsel hos kunder och personal. Exiso har ett program för att sköta detta med kemikaliefria metoder, som t.ex Ultrarent vatten. Våra hygiendisplayer visar när vi har städat och kan kontrolleras när som helst. Rätt städmetoder säkerhetsställs för att minska smittspridning.

Fördelar med Ultra-Vatten:

  Giftfri, inga kemikalier

  Minskad miljöpåverkan

  Avsevärt förbättrad arbetsmiljö med blankare 

   ytor & minskad friktion

  Slipp inandning & kontakt av irriterande & 

   skadliga ämnen

  Lämnar inga fläckar & prickar

  Minskad återsmutsning

  Skonsam mot underlagen

  Förenklade städrutiner & instruktioner

  Stärkt trovärdighet i ert hållbarhetsarbete